Rajesh Pandey College of Law

Affiliated to Dr. RMLAU, Ayodhya (U.P.)
Approved By Bar Council of India (New Delhi)

Faculty

Dr. Pramod Kumar Mishra L...
Dr. Surya Prakash Upadhya...
Mr. Sushant Tripathi Lect...
Mr. Jai Prakash Dubey Lec...
Mr. Anand Kumar Pandey
Mrs. Priyanka Tripathi
Dr. Achhelal Pal
Dr. Vijay Shankar Mishra
Mr. Ambrish Pandey
Mr. Deelip Kumar
Dr. Dhirendra Kumar Singh
Mr. Ashish Kumar Pathak
Dr. Vikas Rai
Dr. Pankaj Kumar
Dr. Awadhesh Kumar Tripat...
Mrs. Archana Mishra
Mr. Gyanendra Kumar Pande...
Mr. Arvind Kumar Chaubey
Mr. Rajendra Kumar Verma
Mrs. Monika Tripathi
Mrs. Neelam Pandey